Senacka Komisja ds. Ustaw, Statutu i Regulaminów

Senacka Komisja ds. Ustaw, Statutu i Regulaminów

 • dr hab. inż. arch. Jerzy SUCHANEK, prof. PP  (WA)
 • dr hab. inż. Leszek KASPRZYK, prof. PP  (WARiE)
 • prof. dr hab. inż. Mariusz GŁĄBOWSKI   (WIiT)
 • dr hab. inż. Mieczysław SŁOWIK, prof. PP - przewodniczący   (WILiT)
 • dr inż. Tomasz BUCHWALD   (WIMiFT)
 • dr inż. Krzysztof NETTER   (WIM)
 • prof. dr hab. inż. Janusz WOJTKOWIAK   (WIŚiE)
 • dr hab. inż. Magdalena WYRWICKA, prof. PP   (WIZ)
 • dr hab. inż. Jacek RÓŻAŃSKI, prof. PP   (WTCh)
 • dr inż. Krzysztof GRZEŚKOWIAK   (NSZZ „S”)
 • dr hab. inż. Paweł IDZIAK   (ZNP)
 • mgr Krystyna DŁUGOSZ   (adm.)
 • mgr inż. Marcin BIAŁEK (doktor.)
 • Wociech CHAROŃSKI  (stud.)
 • Grzegorz OTWOROWSKI   (stud.)

Skład komisji senackich - kadencja 2020-2024