Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów

Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów

 • hab. inż. arch. Sławomir ROSOLSKI, prof. PP (WA)
 • prof. dr hab. inż. Piotr SKRZYPCZYŃSKI (WARiE)
 • prof. dr hab. inż. Maciej STASIAK   (WIiT)
 • dr inż. Robert STUDZIŃSKI   (WILiT)
 • dr hab. Arkadiusz PTAK, prof. PP - przewodniczący   (WIMiFT)
 • dr hab. inż. Piotr KRAWIEC, prof. PP   (WIM)
 • dr inż. Magda JOACHIMIAK  (WIŚiE)
 • dr hab. inż. Marcin BUTLEWSKI, prof. PP   (WIZ)
 • dr hab. Maciej GALIŃSKI, prof. PP  (WTCh)
 • dr Barbara SAWICKA   (In.)
 • dr inż. Krzysztof GRZEŚKOWIAK   (NSZZ „S”)
 • dr hab. inż. Paweł IDZIAK   (ZNP)

Skład komisji senackich - kadencja 2020-2024