XVI Posiedzenie Senatu Akademickiego - 21.12.2022 r.

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

            Uprzejmie zapraszam na XVI, w kadencji 2020-2024, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się w środę 21 grudnia 2022 r. o godz. 10oo, w sali posiedzeń Senatu (pl. M. Skłodowskiej-Curie 5).

Porządek obrad:

XV Posiedzenie Senatu Akademickiego - 30.11.2022 r.

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

            Uprzejmie zapraszam na XV, w kadencji 2020-2024, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się w środę 30 listopada 2022 r. o godz. 10oo, w sali posiedzeń Senatu (pl. M. Skłodowskiej-Curie 5).

Porządek obrad:

1. Wręczenie STATUETKI HIPOLITA PRO PUBLICO BONO – Przewodniczący Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Marian Król
2. Sprawy osobowe:

Senat - głosowanie elektroniczne 21-22.09.2022 r.

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

Prośba o głosowanie w następującej sprawie:

  • Powołanie przedstawiciela Politechniki Poznańskiej w Radzie Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych
    – prof. dr hab. inż. Wojciech Sumelka

Uwaga: Przedstawiciel PP wybrany w październiku 2020 r. (prof. Tomasz Martyński) z dniem 30 września br. kończy pracę na Uczelni. 

prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Rektor Politechniki Poznańskiej

XIV Posiedzenie Senatu Akademickiego - 22 czerwca 2022 r.

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

            Uprzejmie zapraszam na XIV, w kadencji 2020-2024, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się w środę 22 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w Auli Magna Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej (ul. Piotrowo 2).

Porządek obrad:

  1. Opiniowanie wniosków o nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (ref. R1)

Senat - głosowanie elektroniczne 25.05.2022 r.

P.T.

Członkowie Senatu Akademickiego

Politechniki Poznańskiej

 

Prośba o głosowanie w następującej sprawie:

  • Ustalenie programu studiów podyplomowych Inwestycje i projektowanie w ochronie zdrowia
     

Załącznik nr 1 jest dostępny w chmurze:  https://chmura.put.poznan.pl/s/vfrbRdCezuglybv

prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Rektor Politechniki Poznańskiej

XIII Posiedzenie Senatu Akademickiego - 20 kwietnia 2022 r.

P.T.

Członkowie Senatu Akademickiego

Politechniki Poznańskiej

 

            Uprzejmie zapraszam na XIII, w kadencji 2020-2024, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się w formie online w środę 20 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 (na platformie ZOOM).

Porządek obrad:

         1. Sprawy osobowe:

XII Posiedzenie Senatu Akademickiego - 30 marca 2022 r.

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

            Uprzejmie zapraszam na XII, w kadencji 2020-2024, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się w formie online w środę 30 marca 2022 r. o godz. 10.00 (na platformie ZOOM).

Porządek obrad:

XI Posiedzenie Senatu Akademickiego - 23 lutego 2022 r.

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

            Uprzejmie zapraszam na XI, w kadencji 2020-2024, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się w formie online w środę 23 lutego 2021 r. o godz. 10.00 (na platformie ZOOM).

Porządek obrad:

Senat - głosowanie elektroniczne 25-26.01.2022 r.

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

Prośba o głosowanie w następującej sprawie:

- Przyjęcie opinii Senatu PP w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki prof. Józefowi Kuczmaszewskiemu.

 

prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Rektor Politechniki Poznańskiej