Aktualności

Protokół głosowania elektronicznego 1-6 sierpnia 2018 r.

Głosowanie elektroniczne przeprowadzone w dniach od 1 do 6 sierpnia 2018 r. dot. podjęcia uchwały w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Politechniki Poznańskiej na rok 2018.


Głosowanie elektroniczne 1-6 sierpnia 2018 r.

Członkowie Senatu Politechniki Poznańskiej
zgodnie z sugestią przekazaną na posiedzeniu Senatu w dniu 27 czerwca br., działając zgodnie z "zasadami działania organów kolegialnych Uczelni" (Załącznik nr 5 do Statutu Politechniki Poznańskiej, pkt 25) Pan Rektor prosi o głosowanie elektroniczne do dnia 6 sierpnia do godz. 12:00, w sprawie uchwalenia zmiany planu rzeczowo-finansowego Politechniki Poznańskiej na rok 2018.

W załączeniu materiały.


Projekty ustaw dot. prawa o szkolnictwie wyższym przekazane do Senatu RP dnia 3 lipca 2018 r.

W załączeniu projekty ustaw przyjęte przez Sejm RP i przekazane do Senatu RP dnia 3 lipca 2018 r.


XIX posiedzenie Senatu Akademickiego - 27 czerwca 2018 r.

P.T.
Członkowie Senatu
Akademickiego
Politechniki Poznańskiej
 

 1. Sprawy osobowe:
  • wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. arch. Roberta Asta na stanowisko profesora nadzwyczajnego (ref. Dziekan WA)
  • wniosek o zatrudnienie dr. hab. Tomasza Matusewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego (ref. Dziekan WA)
 2. Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2018 (ref. A1, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów)
 3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności naukowo-badawczej w PP w roku 2017 oraz ocena efektywności badań naukowych (ref. R2, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki)
 4. Sprawa udzielania przez rektora zgody na wykonywanie dodatkowego zatrudnienia (ref. JMR)
 5. Sprawa kierunku studiów Elektrotechnika – profil praktyczny (ref. Dziekan WE)
 6. Zgoda na przystąpienie Uczelni do spółki pod nazwą Aeroport sp. z o.o. (ref. JMR)
 7. Uchwalenie Regulaminu przyznawania medalu "Wyróżniającemu się Absolwentowi Politechniki Poznańskiej" (ref. R1)
 8. Zmiana nazwy Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu na Wydział Inżynierii Transportu (ref. Dziekan WMRiT)
 9. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Uczelni w roku akad. 2017/2018 (ref. JMR)
 10. Informacja nt. realizacji uchwał Senatu (ref. JMR)
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Senackich (ref. Przewodniczący stałych komisji senackich)
 12. Informacja o działalności Biblioteki (ref. Dyrektor Biblioteki PP)
 13. Informacja o pracy Samorządu Doktorantów (ref. Przewodniczący Samorządu Doktorantów)
 14. Informacja o pracy Samorządu Studenckiego (ref. Przewodniczący Samorządu Studenckiego)
 15. Sprawy bieżące
 16. Interpelacje

Rektor Politechniki Poznańskiej
prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski

 

ZAŁĄCZNIKI


Stanowisko Komisji do spraw etyki w nauce z dnia 12 marca 2018 r.

Komisja do spraw etyki w nauce na posiedzenie plenarnym w dniu 12 marca 2018 r. opracowała Stanowisko w sprawie wypowiedzi publicznych uczonych w sprawach ważnych dla społeczeństwa i państwa

W załączeniu Stanowisko Komisji.


Wynagrodzenia objęte 50-procentową stawką kosztów uzyskania przychodów - kategorie utworów

Uwagi i propozycje ew. uzupełnienia zaproponowanego katalogu (patrz załącznik) prosimy przesłać do 3 kwietnia br. na adres Biuro.Rektora@put.poznan.pl

***


RODO informator

Dnia 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RORODO).

W załączeniu RODO informator.


Protokół głosowania elektronicznego 6-11 grudnia 2017 r.

Głosowanie elektroniczne przeprowadzone w dniach od 6 do 11 grudnia 2017 r. dot. podjęcia uchwały w sprawie stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych za wykonanie prac będących przedmiotem prac autorskich


Senat Politechniki Poznańskiej - galeria zdjęć

Senat Politechniki Poznańskiej - galeria zdjęć


 

Informacja dotycząca logowania do serwisu

Aby zalogować się w serwisie Senatu PP używamy długiego loginu czyli:

imie.nazwisko@put.poznan.pl

oraz hasła z ekonta pracowniczego.

Prosimy za każdym razem sprawdzić czy wpisany login jest poprawny.

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym