Aktualności

XIV posiedzenie Senatu Akademickiego 31 stycznia 2018 r.

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

        Uprzejmie zapraszam na XV, w kadencji 2016-2020, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się w środę 28 marca 2018 r. o godz. 10oo, w sali posiedzeń Senatu (pl. M. Skłodowskiej-Curie 5).

Porządek obrad:

1. Sprawy osobowe:

  • wniosek o zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Franciszka Tomaszewskiego na stanowisko profesora zwyczajnego (ref. JMR)
  • wniosek o zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Wisłockiego na stanowisko profesora zwyczajnego (ref. Dziekan WMRiT)
  • wniosek o zatrudnienie dr hab. inż. Ewy Kaczorek na stanowisko profesora nadzwyczajnego (ref. Dziekan WTCh)

2. Sprawa utworzenia kierunku studiów Budownictwo zrównoważone / Sustainable Building Engineering (ref. Dziekan WBiIŚ)

3. Uchwalenie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020 (ref. R1)

4. Uchwalenie limitów przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 (ref. R4)

5. Ustalenie zasad stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych za wykonywanie prac będących przedmiotem praw autorskich (ref. JMR)

6. Opiniowanie wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ref. R2)
Sprawozdanie z realizacji remontów w roku 2017 oraz plan remontów i inwestycji na rok 2018 (ref. Kanclerz)

7. Sprawy bieżące

8. Interpelacje

 

Rektor Politechniki Poznańskiej
prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski

 

ZAŁĄCZNIKI


RODO informator

Dnia 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RORODO).

W załączeniu RODO informator.


Protokół głosowania elektronicznego 6-11 grudnia 2017 r.

Głosowanie elektroniczne przeprowadzone w dniach od 6 do 11 grudnia 2017 r. dot. podjęcia uchwały w sprawie stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych za wykonanie prac będących przedmiotem prac autorskich


Senat Politechniki Poznańskiej - galeria zdjęć

Senat Politechniki Poznańskiej - galeria zdjęć


Akty prawne

Materiały dotyczące szkolnictwa wyższego, finansowania nauki oraz wewnętrznych regulacji organizacyjno-prawnych (format.pdf)


 

Informacja dotycząca logowania do serwisu

Aby zalogować się w serwisie Senatu PP używamy krótkiego loginu czyli:

imie.nazwisko

oraz hasła z ekonta pracowniczego.

Prosimy za każdym razem sprawdzić czy wpisany login jest poprawny.

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym