Aktualności

XXVIII posiedzenie Senatu Akademickiego - 29 maja 2019 r.

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

        

        Uprzejmie zapraszam na XXVIII, w kadencji 2016-2020, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się w środę 29 maja 2019 r. o godz. 10oo, w sali posiedzeń Senatu (pl. M. Skłodowskiej-Curie 5).

 

Porządek obrad:

1. Sprawy osobowe:

  • wniosek o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Machowiak na stanowisko profesora nadzwyczajnego (ref. Dziekan WBiIŚ)
  • wniosek o zatrudnienie dr hab. inż. Agnieszki Misztal na stanowisko profesora nadzwyczajnego (ref. Dziekan WIZ)
  • wniosek o zatrudnienie dr hab. inż. Małgorzaty Sławińskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego (ref. Dziekan WIZ)

2. Uchwalenie Statutu PP (ref. JMR)
3. Ustalenie programów kształcenia w szkołach doktorskich (ref. R4)
4. Ustalenie zasad rekrutacji do szkół doktorskich (ref. R4)
5. Przyporządkowanie prowadzonych kierunków studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych (ref. R1)
6. Zmiana wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów (ref. R1)
7. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności naukowo-badawczej w PP w roku 2018 oraz ocena efektywności badań naukowych (ref. R2, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki)
8. Zatwierdzenie wysokości kosztów ogólnouczelnianych, kosztów centrów i jednostek wspomagających kształcenie oraz funduszy centralnych (ref. JMR)
9. Sprawozdanie z realizacji remontów w roku 2018 oraz plan remontów i inwestycji na rok 2019 (ref. KA)
10. Sprawy bieżące
11. Interpelacje

prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski
Rektor Politechniki Poznańskiej

 

ZAŁĄCZNIKI


Projekt Statutu PP z dnia 28 marca br.

Uwagi i opinie do projektu prosimy przesyłać na adres Buro.Rektora@put.poznan.pl w terminie do dnia 12 kwietnia br.


Podsumowanie wyników ankiet

PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIET za ostatnie semestry, przedstawione na posiedzeniu Senatu Akademickiego PP w dniu 28 listopada br. przez Samorząd Studentów PP.


Pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W załączeniu pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina do Ministra Finansów Teresy Czerwińskiej z dnia 2 października 2018 r.


Komunikat w sprawie oświadczeń – o reprezentowanej dyscyplinie i dot. liczby N

W załączeniu komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie oświadczeń – o reprezentowanej dyscyplinie i dot. liczby N.


Ramowy program posiedzeń Senatu Akademickiego PP w roku akad. 2018/2019

Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej na posiedzeniu w dniu 27 września 2018 r. zatwierdził Ramowy program posiedzeń Senatu Akademickiego PP w roku akademickim 2018/2019


Ustawa - Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz przepisy wprowadzające

Ustawa - Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz przepisy wprowadzające


Protokół głosowania elektronicznego 1-6 sierpnia 2018 r.

Głosowanie elektroniczne przeprowadzone w dniach od 1 do 6 sierpnia 2018 r. dot. podjęcia uchwały w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Politechniki Poznańskiej na rok 2018.


Głosowanie elektroniczne 1-6 sierpnia 2018 r.

Członkowie Senatu Politechniki Poznańskiej
zgodnie z sugestią przekazaną na posiedzeniu Senatu w dniu 27 czerwca br., działając zgodnie z "zasadami działania organów kolegialnych Uczelni" (Załącznik nr 5 do Statutu Politechniki Poznańskiej, pkt 25) Pan Rektor prosi o głosowanie elektroniczne do dnia 6 sierpnia do godz. 12:00, w sprawie uchwalenia zmiany planu rzeczowo-finansowego Politechniki Poznańskiej na rok 2018.

W załączeniu materiały.


Projekty ustaw dot. prawa o szkolnictwie wyższym przekazane do Senatu RP dnia 3 lipca 2018 r.

W załączeniu projekty ustaw przyjęte przez Sejm RP i przekazane do Senatu RP dnia 3 lipca 2018 r.


 

Informacja dotycząca logowania do serwisu

Aby zalogować się w serwisie Senatu PP używamy długiego loginu czyli:

imie.nazwisko@put.poznan.pl

oraz hasła z ekonta pracowniczego.

Prosimy za każdym razem sprawdzić czy wpisany login jest poprawny.

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym