Aktualności

XVI posiedzenie Senatu Akademickiego - 25 kwietnia 2018 r.

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej
 
            Uprzejmie zapraszam na XVI, w kadencji 2016-2020, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się w środę 25 kwietnia 2018 r. o godz. 10oo, w sali posiedzeń Senatu (pl. M. Skłodowskiej-Curie 5).

Porządek obrad:

1. Sprawy osobowe:

  • wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Arkadiusza Borowca na stanowisko profesora nadzwyczajnego (ref. Dziekan WIZ)

2. Wniosek o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej prof. Mieczysławowi Jarońcowi (ref. JMR)

3. Opinia Senatu PP w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Opolskiej prof. Eugeniuszowi Świtońskiemu (ref. prof. Tomasz Łodygowski)

4. Korekta planu rzeczowo-finansowego na rok 2017 (ref. A1)

5. Uchwalenie limitów rekrutacyjnych na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 (ref. R1)

6. Sprawa utworzenia kierunku studiów Inżynieria farmaceutyczna (ref. Dziekan WTCh)

7. Sprawa kierunku Logistyka(ref. Dziekan WIZ)

8. Informacja o wykorzystaniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2017 (ref. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Socjalnej)

9. Sprawy bieżące

10. Interpelacje

prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski

 

ZAŁĄCZNIKI


Projekty ustaw dot. prawa o szkolnictwie wyższym

Poniżej projekty ustaw przekazanych do Sejmu RP 5 kwietnia br.


Stanowisko Komisji do spraw etyki w nauce z dnia 12 marca 2018 r.

Komisja do spraw etyki w nauce na posiedzenie plenarnym w dniu 12 marca 2018 r. opracowała Stanowisko w sprawie wypowiedzi publicznych uczonych w sprawach ważnych dla społeczeństwa i państwa

W załączeniu Stanowisko Komisji.


Wynagrodzenia objęte 50-procentową stawką kosztów uzyskania przychodów - kategorie utworów

Uwagi i propozycje ew. uzupełnienia zaproponowanego katalogu (patrz załącznik) prosimy przesłać do 3 kwietnia br. na adres Biuro.Rektora@put.poznan.pl

***


RODO informator

Dnia 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RORODO).

W załączeniu RODO informator.


Protokół głosowania elektronicznego 6-11 grudnia 2017 r.

Głosowanie elektroniczne przeprowadzone w dniach od 6 do 11 grudnia 2017 r. dot. podjęcia uchwały w sprawie stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych za wykonanie prac będących przedmiotem prac autorskich


Senat Politechniki Poznańskiej - galeria zdjęć

Senat Politechniki Poznańskiej - galeria zdjęć


Akty prawne

Materiały dotyczące szkolnictwa wyższego, finansowania nauki oraz wewnętrznych regulacji organizacyjno-prawnych (format.pdf)


 

Informacja dotycząca logowania do serwisu

Aby zalogować się w serwisie Senatu PP używamy krótkiego loginu czyli:

imie.nazwisko

oraz hasła z ekonta pracowniczego.

Prosimy za każdym razem sprawdzić czy wpisany login jest poprawny.

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym