VII posiedzenie Senatu Akademickiego - 7.07.2021

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

           Uprzejmie zapraszam na VII, w kadencji 2020-2024, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się w formie online w środę 7 lipca 2021 r. o godz. 10oo (na platformie ZOOM).

Porządek obrad:

1. Sprawy osobowe:

VI posiedzenie Senatu Akademickiego - 28.04.2021

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

             Uprzejmie zapraszam na VI, w kadencji 2020-2024, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się w formie online w środę 28 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00(na platformie ZOOM).

Porządek obrad:

1. Sprawy osobowe:

Senat - głosowanie elektroniczne 19-20 listopada 2020 r.

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

Prośba o głosowanie w następujących sprawach:

1. Sprawy osobowe:

a) wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Łukasza Klapiszewskiego na stanowisko profesora uczelni
b) wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Pawła Śniatały na stanowisko profesora uczelni 

2. Podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia terminu wprowadzenia zmian w Zasadach Gospodarki Finansowej

 

II posiedzenie Senatu Akademickiego - 28 października 2020 r.

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego

Politechniki Poznańskiej

  Uprzejmie zapraszam na II, w kadencji 2020-2024, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się w formie online w środę 28 października 2020 r. o godz. 10oo (na platformie ZOOM).

Porządek obrad:

1. Sprawy osobowe: