Aktualności

XX posiedzenie Senatu Akademickiego - 27 września 2018 r.

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

            Uprzejmie zapraszam na XX, w kadencji 2016-2020, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się wyjątkowo w czwartek 27 września 2018 r. o godz. 10oo, w sali posiedzeń Senatu (pl. M. Skłodowskiej-Curie 5).

Porządek obrad:

1. Sprawy osobowe:

  • wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Piotra Krawca na stanowisko profesora nadzwyczajnego (ref. Dziekan WMRiT)
  • wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Przemysława Litewki na stanowisko profesora nadzwyczajnego (ref. Dziekan WBiIŚ)

2. Propozycja ramowego programu posiedzeń Senatu (ref. JMR)

3. Sprawy bieżące

4. Interpelacje

 

 Rektor Politechniki Poznańskiej
 prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski


Załączniki


Ustawa - Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz przepisy wprowadzające

Ustawa - Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz przepisy wprowadzające


Protokół głosowania elektronicznego 1-6 sierpnia 2018 r.

Głosowanie elektroniczne przeprowadzone w dniach od 1 do 6 sierpnia 2018 r. dot. podjęcia uchwały w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Politechniki Poznańskiej na rok 2018.


Głosowanie elektroniczne 1-6 sierpnia 2018 r.

Członkowie Senatu Politechniki Poznańskiej
zgodnie z sugestią przekazaną na posiedzeniu Senatu w dniu 27 czerwca br., działając zgodnie z "zasadami działania organów kolegialnych Uczelni" (Załącznik nr 5 do Statutu Politechniki Poznańskiej, pkt 25) Pan Rektor prosi o głosowanie elektroniczne do dnia 6 sierpnia do godz. 12:00, w sprawie uchwalenia zmiany planu rzeczowo-finansowego Politechniki Poznańskiej na rok 2018.

W załączeniu materiały.


Projekty ustaw dot. prawa o szkolnictwie wyższym przekazane do Senatu RP dnia 3 lipca 2018 r.

W załączeniu projekty ustaw przyjęte przez Sejm RP i przekazane do Senatu RP dnia 3 lipca 2018 r.


Stanowisko Komisji do spraw etyki w nauce z dnia 12 marca 2018 r.

Komisja do spraw etyki w nauce na posiedzenie plenarnym w dniu 12 marca 2018 r. opracowała Stanowisko w sprawie wypowiedzi publicznych uczonych w sprawach ważnych dla społeczeństwa i państwa

W załączeniu Stanowisko Komisji.


Wynagrodzenia objęte 50-procentową stawką kosztów uzyskania przychodów - kategorie utworów

Uwagi i propozycje ew. uzupełnienia zaproponowanego katalogu (patrz załącznik) prosimy przesłać do 3 kwietnia br. na adres Biuro.Rektora@put.poznan.pl

***


RODO informator

Dnia 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RORODO).

W załączeniu RODO informator.


Protokół głosowania elektronicznego 6-11 grudnia 2017 r.

Głosowanie elektroniczne przeprowadzone w dniach od 6 do 11 grudnia 2017 r. dot. podjęcia uchwały w sprawie stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych za wykonanie prac będących przedmiotem prac autorskich


 

Informacja dotycząca logowania do serwisu

Aby zalogować się w serwisie Senatu PP używamy długiego loginu czyli:

imie.nazwisko@put.poznan.pl

oraz hasła z ekonta pracowniczego.

Prosimy za każdym razem sprawdzić czy wpisany login jest poprawny.

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym