Aktualności

Protokół głosowania elektronicznego 6-11 grudnia 2017 r.

Głosowanie elektroniczne przeprowadzone w dniach od 6 do 11 grudnia 2017 r. dot. podjęcia uchwały w sprawie stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych za wykonanie prac będących przedmiotem prac autorskich


Głosowanie elektroniczne 6-11 grudnia 2017 r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych za wykonywanie prac będących przedmiotem praw autorskich


XII posiedzenie Senatu Akademickiego - 29 listopada 2017 r.

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

             Uprzejmie zapraszam na XII, w kadencji 2016-2020, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się w środę 29 listopada 2017 r. o godz. 10oo, w sali posiedzeń Senatu (pl. M. Skłodowskiej-Curie 5).

Porządek obrad:

 1. Sprawy osobowe:

  • wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Tomasza Błaszczyńskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego (ref. Dziekan WBiIŚ)
  • wniosek o zatrudnienie dr hab. inż. Małgorzaty Sterny na stanowisko profesora nadzwyczajnego (ref. Dziekan WI)
  • wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Pawła Tomasza Wojciechowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego (ref. Dziekan WI)

2. Wniosek o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej Dipl.-Ing. Jensowi Ocksenowi (ref. JMR)

3. Zmiana planu rzeczowo-finansowego na rok 2017 (ref. A1)

4. Zmiany w Regulaminie Gospodarki Finansowej (ref. JMR, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów)

5. Przyjęcie efektów kształcenia dla kierunku edukacja techniczno-informatyczna (ref. Dziekan WFT)

6. Przyjęcie efektów kształcenia dla kierunku fizyka techniczna (ref. Dziekan WFT)

7. Przyjęcie efektów kształcenia dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa (ref. Dziekan WIZ)

8. Przyjęcie efektów kształcenia dla kierunku inżynieria zarządzania (ref. Dziekan WIZ)

9. Przyjęcie efektów kształcenia dla kierunku logistyka (ref. Dziekan WIZ)

10. Dostosowanie profili i programów kształcenia kierunków studiów prowadzonych na PP do wymagań formalnych (ref. R1)

11. Uzupełnienie składu komisji senackich (ref. JMR)

12. Sprawy bieżące

13. Interpelacje


Rektor Politechniki Poznańskiej
prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski

 

ZAŁĄCZNIKI


Senat Politechniki Poznańskiej - galeria zdjęć

Senat Politechniki Poznańskiej - galeria zdjęć


Akty prawne

Materiały dotyczące szkolnictwa wyższego, finansowania nauki oraz wewnętrznych regulacji organizacyjno-prawnych (format.pdf)


 

Informacja dotycząca logowania do serwisu

Aby zalogować się w serwisie Senatu PP używamy krótkiego loginu czyli:

imie.nazwisko

oraz hasła z ekonta pracowniczego.

Prosimy za każdym razem sprawdzić czy wpisany login jest poprawny.

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym