Aktualności

XVIII posiedzenie Senatu Akademickiego - 30 maja 2018 r.

Poznań, dnia 23 maja 2018 r.

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

Uprzejmie zapraszam na XVIII, w kadencji 2016-2020, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się w środę 30 maja 2018 r. o godz. 10oo, w sali posiedzeń Senatu (pl. M. Skłodowskiej-Curie 5).

Porządek obrad:

1. Zatwierdzenie wysokości kosztów ogólnouczelnianych, kosztów centrów i jednostek wspomagających kształcenie oraz funduszy centralnych (ref. JMR, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów)
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2017 (ref. A1, Przewodniczący Senackiej Ko-misji ds. Budżetu i Finansów)
3. Sprawa kierunku studiów Matematyka w technice (ref. Dziekan WE)
4. Zmiana uchwały w sprawie limitów przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 (ref. R4)
5. Zatwierdzenie efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania (ref. Dziekan WBMiZ)
6. Sprawy bieżące
7. Interpelacje

Rektor Politechniki Poznańskiej
prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski


XVII posiedzenie Senatu Akademickiego - 11 maja 2018 r.

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

            Uprzejmie zapraszam na XVII, w kadencji 2016-2020, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się wyjątkowo w piątek 11 maja 2018 r. o godz. 12oo, w sali posiedzeń Senatu (pl. M. Skłodowskiej-Curie 5).

Porządek obrad:

  1. Sprawa realizacji projektu „Genomiczna Mapa Polski” (ref. JMR)
  2. Zmiany w Regulaminie Gospodarki Finansowej (ref. JMR, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów)
  3. Sprawy bieżące
  4. Interpelacje

 

     Rektor Politechniki Poznańskiej
prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski

 

ZAŁĄCZNIKI


Projekty ustaw dot. prawa o szkolnictwie wyższym

Poniżej projekty ustaw przekazanych do Sejmu RP 5 kwietnia br.


Stanowisko Komisji do spraw etyki w nauce z dnia 12 marca 2018 r.

Komisja do spraw etyki w nauce na posiedzenie plenarnym w dniu 12 marca 2018 r. opracowała Stanowisko w sprawie wypowiedzi publicznych uczonych w sprawach ważnych dla społeczeństwa i państwa

W załączeniu Stanowisko Komisji.


Wynagrodzenia objęte 50-procentową stawką kosztów uzyskania przychodów - kategorie utworów

Uwagi i propozycje ew. uzupełnienia zaproponowanego katalogu (patrz załącznik) prosimy przesłać do 3 kwietnia br. na adres Biuro.Rektora@put.poznan.pl

***


RODO informator

Dnia 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RORODO).

W załączeniu RODO informator.


Protokół głosowania elektronicznego 6-11 grudnia 2017 r.

Głosowanie elektroniczne przeprowadzone w dniach od 6 do 11 grudnia 2017 r. dot. podjęcia uchwały w sprawie stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych za wykonanie prac będących przedmiotem prac autorskich


Senat Politechniki Poznańskiej - galeria zdjęć

Senat Politechniki Poznańskiej - galeria zdjęć


Akty prawne

Materiały dotyczące szkolnictwa wyższego, finansowania nauki oraz wewnętrznych regulacji organizacyjno-prawnych (format.pdf)


 

Informacja dotycząca logowania do serwisu

Aby zalogować się w serwisie Senatu PP używamy krótkiego loginu czyli:

imie.nazwisko

oraz hasła z ekonta pracowniczego.

Prosimy za każdym razem sprawdzić czy wpisany login jest poprawny.

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym