Aktualności

XI posiedzenie Senatu Akademickiego - 25 października 2017 r.

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

             Uprzejmie zapraszam na XI, w kadencji 2016-2020, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się w środę 25 października 2017 r. o godz. 10oo, w sali posiedzeń Senatu (pl. M. Skłodowskiej-Curie 5).

Porządek obrad:

1. Sprawy osobowe:

  • wniosek o mianowanie prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Krawca na stanowisko profesora nadzwyczajnego (ref. Dziekan WI)
  • wniosek o mianowanie prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Nadolnego na stanowisko profesora nadzwyczajnego (ref. JMR)
  • wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Przemysława Hermana na stanowisko profesora nadzwyczajnego (ref. Dziekan WI)
  • wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Mieczysława Jessy na stanowisko profesora nadzwyczajnego (ref. Dziekan WEiT)
  • wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Mikołaja Morzego na stanowisko profesora nadzwyczajnego (ref. Dziekan WI)
  • wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Mieczysława Słowika na stanowisko profesora nadzwyczajnego (ref. Dziekan WBiIŚ)

2. Opinia Senatu PP w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prof. Jerzemu Sołdkowi (ref. prof. Jan Węglarz)

3. Zgoda Senatu PP na przystąpienie Uczelni do projektu „Koncepcja edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej (ref. JMR)

4. Zgoda Senatu PP na zakup terenu w Kąkolewie (ref. JMR)

5. Opinia Senatu PP w sprawie realizacji projektu „Udział reprezentacji Politechniki Poznańskiej w zawodach akademickich SAE Aero Design Mexico 2018, SAE Aero Design USA East & West 2018 oraz Medical Express 2018” (ref. JMR)

6. Wniosek Wydziału Elektrycznego w sprawie zawieszenia kierunku studiów Matematyka (ref. Dziekan WE)

7. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego (ref. A1)

8. Zgoda Senatu PP na utworzenie Funduszu Stypendialnego Umiędzynarodowienia Politechniki Poznańskiej (ref. R4)

9. Propozycja ramowego programu posiedzeń Senatu (ref. JMR)

10. Informacja o rekrutacji w 2017 roku (ref. R1)

11. Ramowe programy prac stałych komisji senackich (ref. Przewodniczący Komisji)

12. Sprawy bieżące

13. Interpelacje

 

Rektor Politechniki Poznańskiej
prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski

 

ZAŁĄCZNIKI


Senat Politechniki Poznańskiej - galeria zdjęć

Senat Politechniki Poznańskiej - galeria zdjęć


Akty prawne

Materiały dotyczące szkolnictwa wyższego, finansowania nauki oraz wewnętrznych regulacji organizacyjno-prawnych (format.pdf)


 

Informacja dotycząca logowania do serwisu

Aby zalogować się w serwisie Senatu PP używamy krótkiego loginu czyli:

imie.nazwisko

oraz hasła z ekonta pracowniczego.

Prosimy za każdym razem sprawdzić czy wpisany login jest poprawny.

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym