IX posiedzenie Senatu Akademickiego - 24 listopada 2021 r.

P.T.

Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej
 

            Uprzejmie zapraszam na IX, w kadencji 2020-2024, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się w środę 24 listopada 2021 r. o godz. 10.00, w sali posiedzeń Senatu (pl. M. Skłodowskiej-Curie 5).
 

Porządek obrad:

VIII posiedzenie Senatu Akademickiego - 3.11.2021

P.T.

Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej
 

            Uprzejmie zapraszam na VIII, w kadencji 2020-2024, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się w środę 3 listopada 2021 r. o godz. 10.00, w sali posiedzeń Senatu (pl. M. Skłodowskiej-Curie 5).
 

Porządek obrad:

Senat - głosowanie elektroniczne 20-24.09.2021 r.

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

Prośba o głosowanie w następujących sprawach:

  1. Wybór kandydatów do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  2. Zaopiniowanie Kandydatki na funkcję dyrektora Biblioteki Politechniki Poznańskiej
  3. Zaopiniowanie Kandydatki na funkcję dyrektora Centrum Transferu Technologii

prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Rektor Politechniki Poznańskiej

 

VII posiedzenie Senatu Akademickiego - 7.07.2021

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

           Uprzejmie zapraszam na VII, w kadencji 2020-2024, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się w formie online w środę 7 lipca 2021 r. o godz. 10oo (na platformie ZOOM).

Porządek obrad:

1. Sprawy osobowe:

VI posiedzenie Senatu Akademickiego - 28.04.2021

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

             Uprzejmie zapraszam na VI, w kadencji 2020-2024, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się w formie online w środę 28 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00(na platformie ZOOM).

Porządek obrad:

1. Sprawy osobowe: