Aktualności

Posiedzenie Senatu PP dnia 28 lutego br. odwołane

Informujemy, że zaplanowane na 28 lutego br. posiedzenie Senatu PP nie odbędzie się.


XIV posiedzenie Senatu Akademickiego 31 stycznia 2018 r.

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

      Uprzejmie zapraszam na XIV, w kadencji 2016-2020, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się w środę 31 stycznia 2018 r. o godz. 10.oo, w sali posiedzeń Senatu (pl. M. Skłodowskiej-Curie 5).

Porządek obrad:

1. Opinia Senatu PP w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej prof. Marianowi Kaźmierkowskiemu (ref. prof. Krzysztof Zawirski)

2. Sprawa osobowa: wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Stefana Brocka na stanowisko profesora nadzwyczajnego (ref. Dziekan WE)

3. Wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej prof. Mieczysławowi Jarońcowi (ref. Dziekan WTCh)

4. Uchwalenie Regulaminu studiów podyplomowych (ref. R4)

5. Sprawa utworzenia kierunku studiów Architektura wnętrz (ref. Dziekan WA)

6. Zatwierdzenie efektów kształcenia dla kierunków studiów: Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Energetyka, Informatyka i Matematyka w technice, prowadzonych na Wydziale Elektrycznym (ref. Dziekan WE)

7. Ustalenie wzorów arkuszy oceny nauczycieli akademickich Politechniki Poznańskiej (ref. JMR)

8. Wybór przedstawiciela do Rady Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych (ref. JMR)

9. Informacja o praktykach studenckich i studenckich programach międzynarodowych (ref. R1)

10. Informacja o współpracy międzynarodowej (ref. R4)

11. Sprawy bieżące

12. Interpelacje

 

Rektor Politechniki Poznańskiej
prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski

 

ZAŁĄCZNIKI


RODO informator

Dnia 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RORODO).

W załączeniu RODO informator.


Protokół głosowania elektronicznego 6-11 grudnia 2017 r.

Głosowanie elektroniczne przeprowadzone w dniach od 6 do 11 grudnia 2017 r. dot. podjęcia uchwały w sprawie stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych za wykonanie prac będących przedmiotem prac autorskich


Senat Politechniki Poznańskiej - galeria zdjęć

Senat Politechniki Poznańskiej - galeria zdjęć


Akty prawne

Materiały dotyczące szkolnictwa wyższego, finansowania nauki oraz wewnętrznych regulacji organizacyjno-prawnych (format.pdf)


 

Informacja dotycząca logowania do serwisu

Aby zalogować się w serwisie Senatu PP używamy krótkiego loginu czyli:

imie.nazwisko

oraz hasła z ekonta pracowniczego.

Prosimy za każdym razem sprawdzić czy wpisany login jest poprawny.

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym