Aktualności

Senat - głosowanie elektroniczne 26-28 maja 2020 r.

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

Prośba o głosowanie w następujących sprawach:

1. Sprawy osobowe:

a) wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Michała Gwoździa na stanowisko profesora uczelni 

b) wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Miłosza Kadzińskiego na stanowisko profesora uczelni 

c) wniosek o zatrudnienie dr hab. inż. Aliny Pruss na stanowisko profesora uczelni   

d) wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Sławomira Stępnia na stanowisko profesora uczelni   

e) wniosek o zatrudnienie dr hab. inż. Karoliny Wieszczyckiej na stanowisko profesora uczelni  

2. Uchwalenie zmian Statutu PP

3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności naukowo-badawczej w PP w roku 2019 oraz ocena efektywności badań naukowych

4. Opiniowanie wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Rektor Politechniki Poznańskiej
prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski

 

ZAŁĄCZNIKI


Protokół głosowania elektronicznego przeprowadzonego w dniach 8-15 kwietnia 2020 r.

 
Głosowanie elektroniczne przeprowadzone w dniach 8-15 kwietnia 2020 r. w sprawie:
  • Zaopiniowanie wniosku o nagrodę Prezesa Rady Ministrów dla dr. hab. inż. Adriana Kliksa, prof. PP 
  • Zaopiniowanie wniosku o nagrodę Prezesa Rady Ministrów dla prof. dr hab. inż. Romana Słowińskiego 
  • Zaopiniowanie wniosku o nagrodę Prezesa Rady Ministrów dla dr. hab. inż. Łukasza Piątkowskiego 
  • Zaopiniowanie wniosku o nagrodę Prezesa Rady Ministrów dla dr. hab. inż. Łukasza Klapiszewskiego 
  • Uchwalenie zmiany Regulaminu Szkoły Doktorskiej.

Senat - głosowanie elektroniczne 8-15 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

                W związku z ogłoszonym stanem epidemii i postanowieniami Zarządzenia Nr 17 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 25 marca 2020 r., zaplanowane na dzień 29 kwietnia 2020 r. posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej nie odbędzie się.

                Z uwagi na konieczność dochowania terminów, JMR prosi Członków Senatu o głosowanie elektroniczne w następujących sprawach:

1. Zaopiniowanie wniosku o nagrodę Prezesa Rady Ministrów dla dr. hab. inż. Adriana Kliksa, prof. PP

2. Zaopiniowanie wniosku o nagrodę Prezesa Rady Ministrów dla prof. dr hab. inż. Romana Słowińskiego

3. Zaopiniowanie wniosku o nagrodę Prezesa Rady Ministrów dla dr. hab. inż. Łukasza Piątkowskiego

4. Zaopiniowanie wniosku o nagrodę Prezesa Rady Ministrów dla dr. hab. inż. Łukasza Klapiszewskiego

5. Uchwalenie zmiany Regulaminu Szkoły Doktorskiej

Uwaga: Ponieważ każdy złożony wniosek o nagrodę Prezesa Rady Ministrów dotyczy innej kategorii: osiągnięcia w zakresie działalności naukowej lub wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego (ale w innej dyscyplinie), można zagłosować pozytywnie na wszystkie wnioski.

Materiały dotyczące głosowania dostępne są na stronie:

https://chmura.put.poznan.pl/s/8YudcbEByuFWV2Y

Głosowania prosimy dokonać na stronie:

https://senat.put.poznan.pl/artykuly/20200407/361

w dniach od 8 do 15 kwietnia br. (do godz. 12.00).


Senat - głosowanie elektroniczne 25 marca 2020 r.

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej   

     

            W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Nr 14 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 11 marca 2020 r., zaplanowane na dzień 25 marca 2020 r. posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej nie odbędzie się.

            Z uwagi na konieczność dochowania terminów, proszę o głosowanie elektroniczne w sprawach, które powinny się znaleźć w porządku obrad tego posiedzenia, tzn.:

1. Sprawy osobowe:

a)      wniosek o zatrudnienie prof. dr. hab. Lecha Maligrandy na stanowisko profesora
b)      wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Sławomira Borysiaka na stanowisko profesora uczelni
c)      wniosek o zatrudnienie dr hab. inż. Katarzyny Materny na stanowisko profesora uczelni
d)      wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Ireneusza Wyczałka na stanowisko profesora uczelni  

2. Wniosek o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej prof. dr. hab. inż. Kayowi Hameyerowi

3. Opinia Senatu PP w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego prof. M. Kleiberowi


Rektor Politechniki Poznańskiej
prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski


Materiały dotyczące głosowania dostępne na stronie:
https://senat.put.poznan.pl/harmonogramy/20200317/346

Głosowania prosimy dokonać na stronie:
https://senat.put.poznan.pl/artykuly/glosowania
w dniu 25 marca br. w godz. od 6.00 do 23.00.

 

 

  


Apel KRASP

Apel Konferencji Rektorów Akademickich szkół Polskich o podjęcie pilnych, skutecznych działań w odpowiedzi na kryzys klimatyczny i środowiskowy


Wyniki głosowania elektronicznego przeprowadzonego w dniach 6-12 sierpnia 2019 r.

Głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany planu rzeczowo-finansowego Politechniki Poznańskiej na rok 2019


Głosowanie elektroniczne 6-12 sierpień 2019 r.

Działając zgodnie z "Zasadami działania organów kolegialnych Uczelni" (Załącznik Nr 5 do Statutu Politechniki Poznańskiej, pkt 25) Pan Rektor prosi o głosowanie elektroniczne do dnia 12 sierpnia br. do godz. 12.00, w sprawie uchwalenia zmiany planu rzeczowo-finansowego Politechniki Poznańskiej na rok 2019.


Projekt Statutu PP z dnia 28 marca br.

Uwagi i opinie do projektu prosimy przesyłać na adres Buro.Rektora@put.poznan.pl w terminie do dnia 12 kwietnia br.


Podsumowanie wyników ankiet

PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIET za ostatnie semestry, przedstawione na posiedzeniu Senatu Akademickiego PP w dniu 28 listopada br. przez Samorząd Studentów PP.


Pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W załączeniu pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina do Ministra Finansów Teresy Czerwińskiej z dnia 2 października 2018 r.


 

Informacja dotycząca logowania do serwisu

Aby zalogować się w serwisie Senatu PP używamy długiego loginu czyli:

imie.nazwisko@put.poznan.pl

oraz hasła z ekonta pracowniczego.

Prosimy za każdym razem sprawdzić czy wpisany login jest poprawny.

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym