Akty prawne, przydatne materiały

ZałącznikRozmiar
PDF icon Prawo o szkolnicrwie wyższym (wersja od 4.06.2022 r.)1.26 MB
PDF icon Przepisy wprowadzające ustawę (wersja od 10.06.2022 r.)583.6 KB
PDF icon Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20.09.2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 299.72 KB
PDF icon Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28.09.2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów317.97 KB
PDF icon Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28.09.2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych336.99 KB
PDF icon Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.09.2018 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dla profesora97.55 KB
PDF icon Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.01.2019 r. w sprawie współczynników kosztochłonności119.33 KB
PDF icon Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23.01.2019 r. w sprawie nagród ministra386.62 KB
PDF icon Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowe161.23 KB
PDF icon Statut PP929.82 KB
PDF icon Regulamin Studiów903.63 KB
PDF icon Regulamin Studiów Doktoranckich956.83 KB
PDF icon Regulamin Szkoły Doktorskiej114.5 KB
PDF icon Zasady Gospodarki Finansowej 2021856.84 KB
PDF icon Zasady Gospodarki Finansowej 2022764.49 KB
PDF icon Zasady Polityki Kadrowej 2021940.38 KB
PDF icon Regulamin wynagradzania 2021.pdf1.06 MB
PDF icon Nagrody Ministra98.21 KB
PDF icon Ordynacja Wyborcza635.81 KB
PDF icon Kodeks Etyki Pracownika Naukowego375.54 KB
PDF icon Program Przeciwdziałania Korupcji - PUBLIKACJE.pdf1.33 MB
PDF icon Kodeks etyki doktoranta PP.pdf4.24 MB