Senat - głosowanie elektroniczne 20-24.09.2021 r.

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

Prośba o głosowanie w następujących sprawach:

  1. Wybór kandydatów do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  2. Zaopiniowanie Kandydatki na funkcję dyrektora Biblioteki Politechniki Poznańskiej
  3. Zaopiniowanie Kandydatki na funkcję dyrektora Centrum Transferu Technologii

prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Rektor Politechniki Poznańskiej

 

VII posiedzenie Senatu Akademickiego - 7.07.2021

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

           Uprzejmie zapraszam na VII, w kadencji 2020-2024, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się w formie online w środę 7 lipca 2021 r. o godz. 10oo (na platformie ZOOM).

Porządek obrad:

1. Sprawy osobowe:

VI posiedzenie Senatu Akademickiego - 28.04.2021

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

             Uprzejmie zapraszam na VI, w kadencji 2020-2024, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się w formie online w środę 28 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00(na platformie ZOOM).

Porządek obrad:

1. Sprawy osobowe:

Senat - głosowanie elektroniczne 19-20 listopada 2020 r.

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

Prośba o głosowanie w następujących sprawach:

1. Sprawy osobowe:

a) wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Łukasza Klapiszewskiego na stanowisko profesora uczelni
b) wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Pawła Śniatały na stanowisko profesora uczelni 

2. Podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia terminu wprowadzenia zmian w Zasadach Gospodarki Finansowej

 

II posiedzenie Senatu Akademickiego - 28 października 2020 r.

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego

Politechniki Poznańskiej

  Uprzejmie zapraszam na II, w kadencji 2020-2024, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się w formie online w środę 28 października 2020 r. o godz. 10oo (na platformie ZOOM).

Porządek obrad:

1. Sprawy osobowe: