XIII Posiedzenie Senatu Akademickiego - 20 kwietnia 2022 r.

P.T.

Członkowie Senatu Akademickiego

Politechniki Poznańskiej

 

            Uprzejmie zapraszam na XIII, w kadencji 2020-2024, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się w formie online w środę 20 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 (na platformie ZOOM).

Porządek obrad:

         1. Sprawy osobowe:

 • wniosek o zatrudnienie dr hab. Magdaleny Elantkowskiej (WIMiFT) na stanowisko profesora uczelni
 • wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Miłosława Kozaka (WILiT) na stanowisko profesora uczelni
  2. Opiniowanie wniosków o nagrody Prezesa Rady Ministrów
 • dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski, prof. PP i prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak;Osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej - realizacja budynku niemal zero-energetycznego WA i WIZ PP
 • dr hab. inż. Mirosław Ochodek; Wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego (nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja)
 • dr inż. Stanisław Pabiszczak; Wyróżniająca się rozprawa doktorska "Projektowanie, technologia i badania tocznej przekładni mimośrodowej" (nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina inżynieria mechaniczna)
 • dr hab. inż. Jakub Łukasz Zdarta; Wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego (nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki chemiczne)
  3. Sprawy bieżące
  4. Interpelacje

prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Rektor Politechniki Poznańskiej

Porządek obrad: 
ZałącznikRozmiar
PDF icon Zaproszenie.pdf245.6 KB
Protokół z obrad: 
ZałącznikRozmiar
PDF icon Protokół.pdf253.53 KB
Załączniki do protokołu z obrad: 
czwartek, 14 Kwiecień, 2022