Senat - głosowanie elektroniczne 25-31.05.2021 r.

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

Prośba o głosowanie w następujących sprawach:

  1. Uchwalenie Regulaminu studiów
  2. Uchwalenie zasad rekrutacji w roku akademickim 2022/2023
  3. Uchwalenie zasad rekrutacji laureatów w roku akademickim 2025/2026
  4. Podjęcie uchwały w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości
  5. Uzupełnienie składu stałych komisji senackich
  6. Wybór przedstawiciela Uczelni do Rady Fundacji na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej.

prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Rektor Politechniki Poznańskiej

 

Możliwość głosowania w dniach od 25 maja 2021 r. do poniedziałku 31 maja 2021 r. (godz. 14.00).
Link do głosowania, wraz z niezbędnymi informacjami zostanie przesłany pocztą elektroniczną.

Opis: 
Zaproszenie - głosowanie elektroniczne 25-31-05-2021
Porządek obrad: 
Protokół z obrad: 
Załączniki do protokołu z obrad: 
wtorek, 25 Maj, 2021