VI posiedzenie Senatu Akademickiego - 28.04.2021

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

             Uprzejmie zapraszam na VI, w kadencji 2020-2024, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się w formie online w środę 28 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00(na platformie ZOOM).

Porządek obrad:

1. Sprawy osobowe:

a) wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Rafała Różyckiego na stanowisko profesora uczelni
b) wniosek o zatrudnienie dr hab. Joanny Sadłowskiej-Wrzesińskiej na stanowisko profesora uczelni
c) wniosek o zatrudnienie dr hab. inż. Agnieszki Stachowiak na stanowisko profesora uczelni
d) wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Grzegorza Waligóry na stanowisko profesora uczelni  

2. Uchwalenie Regulaminu Szkoły Doktorskiej (ref. Dyrektor Szkoły Doktorskiej)
3. Opiniowanie wniosku o nagrodę Prezesa Rady Ministrów (ref. JMR)
4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności naukowo-badawczej w PP w roku 2020 oraz ocena efektywności badań naukowych (ref. R2)
5. Ustalenie programu studiów dla kierunku bioinformatyka (stacjonarne, Io i IIo) (ref. Dziekan WIiT)
6. Ustalenie programu studiów dla kierunku elektromobilność (stacjonarne, Io) (ref. Dziekan WARiE)
7. Ustalenie programu studiów dla kierunku mechanika i budowa pojazdów (stacjonarne, Io) (ref. Dziekan WIM)
8. Ustalenie programu studiów dla kierunku technologie obiegu zamkniętego (stacjonarne, Io)  (ref. Dziekan WTCh)
9. Zmiana programu studiów dla kierunku inżynieria lotnicza (stacjonarne, Io) (ref. Dziekan WIŚiE)
10. Zmiana programu studiów dla kierunku technologia chemiczna (niestacjonarne, Io) (ref. Dziekan WTCh)
11. Zmiana programu studiów dla kierunku transport (stacjonarne i niestacjonarne, Io)  (ref. Dziekan WILiT)
12. Zmiany w Uchwale Nr 230/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2021/2022 (ref. R1)
13. Sprawy bieżące
14. Interpelacje

prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Rektor Politechniki Poznańskiej

 

Opis: 
VI posiedzenie Senatu Akademickiego - 28.04.2021 r.
Porządek obrad: 
ZałącznikRozmiar
PDF icon Zaproszenie.pdf100.12 KB
Załączniki do porzadku obrad: 
ZałącznikRozmiar
PDF icon 1A Wniosek R. Różycki.pdf256.3 KB
PDF icon 1B Wniosek J. Sadłowska-Wrzesińska.pdf550.61 KB
PDF icon 1C Wniosek A. Stachowiak.pdf515.15 KB
PDF icon 1D Wniosek G. Waligóra.pdf237.61 KB
PDF icon 1E Protokoł z posiedzenia Senackiej Komisji.pdf100.63 KB
PDF icon 2 Regulamin Szkoły Doktorskiej.pdf679.53 KB
PDF icon 2A Regulamin SzD - projekt uchwały.pdf156.75 KB
PDF icon 2B Regulamin SzD - opinia Komisji.pdf96.24 KB
Package icon 3 Nagroda PRM.zip10.58 MB
PDF icon 4 Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej w 2020 r..pdf619.45 KB
PDF icon 4A Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej PP - opinia Komisji.pdf550.06 KB
PDF icon 4B Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej PP - projekt uchwały.pdf156.36 KB
PDF icon 4C Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej w 2020 r. - prezentacja.pdf1.98 MB
Package icon 5 Bioinformatyka, WIiT.zip124.11 MB
PDF icon 5A Bioinformatyka I stopień - projekt uchwały.pdf187.44 KB
PDF icon 5B Bioinformatyka II stopień - projekt uchwały.pdf187.2 KB
Package icon 6 Elektromobilność, WARiE.zip166.36 MB
PDF icon 6A Elektromobilność - projekt uchwały.pdf185.78 KB
Package icon 7 Mechanika i budowa pojazdów, WILiT cz.1.zip31.6 MB
Package icon 7 Mechanika i budowa pojazdów, WILiT cz.2.zip194.37 MB
PDF icon 7A Mechanika i budowa pojazdów - projekt uchwały.pdf186.36 KB
Package icon 8 Technologia obiegu zamkniętego, WTCh.zip187.81 MB
PDF icon 8A Technologie obiegu zamkniętego - projekt uchwały.pdf185.74 KB
Package icon 9 Inżynieria lotnicza, WIŚiE.zip65.22 MB
PDF icon 9A Inżynieria lotnicza - projekt uchwały.pdf186.35 KB
Package icon 10 Technologia chemiczna, WTCh.zip115.6 MB
PDF icon 10A Technologia chemiczna - projekt uchwały.pdf185.53 KB
Package icon 11 Transport, WILiT.zip175.6 MB
PDF icon 11A Transport - projekt uchwały.pdf185.04 KB
PDF icon 12A Uchwała_232_zmiana_26.04.2021 - projekt.pdf305.68 KB
PDF icon 12B_Harmonogram_rekrutacja_2021-22_26.04.2021.pdf140.11 KB
PDF icon 12C Limity_rekrutacja_2021-22_26.04.2021.pdf242.58 KB
PDF icon 12D Uchwała_olimpiady 131_zmiana _tj.26.04.2021 - projekt.pdf230 KB
środa, 28 Kwiecień, 2021