V posiedzenie Senatu Akademickiego - 31.03.2021

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

            Uprzejmie zapraszam na V, w kadencji 2020-2024, posiedzenie Senatu Akademickiego Poli-techniki Poznańskiej, które odbędzie się w formie online w środę 31 marca 2021 r. o godz. 10oo (na platformie ZOOM).

Porządek obrad:

1.    Sprawy osobowe:
a)    wniosek o zatrudnienie dr hab. inż. Małgorzaty Jasiulewicz-Kaczmarek na stanowisko profesora uczelni  
b)    wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Piotra Łukasiaka na stanowisko profesora uczelni
c)    wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Jędrzeja Musiała na stanowisko profesora uczelni   
2.    Zmiana Regulaminu nadawania stopnia doktora na Politechnice Poznańskiej (ref. JMR)
3.    Zmiana Regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (ref. R3)
4.    Informacja o praktykach studenckich i studenckich programach międzynarodowych (ref. R1)
5.    Informacja o działaniach związanych ze współpracą z gospodarką (ref. R3)
6.    Sprawy bieżące
7.    Interpelacje

środa, 31 Marzec, 2021