Senat - głosowanie elektroniczne 20-24 września 2021 r.

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

Prośba o głosowanie w następujących sprawach:

  1. Wybór kandydatów do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  2. Zaopiniowanie Kandydatki na funkcję dyrektora Biblioteki Politechniki Poznańskiej
  3. Zaopiniowanie Kandydatki na funkcję dyrektora Centrum Transferu Technologii

prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Rektor Politechniki Poznańskiej

 

Głosowanie elektroniczne 30.09.2020 - 1.10.2020

Głosowanie dot. wyrażenia zgody na prowadzenie posiedzeń i podejmowanie uchwał z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przez organy kolegialne PP.

Możliwość głosowania w dniach od 30 września do czwartku 1 października 2020 r. (godz. 14.00).

Link do głosowania, wraz z niezbędnymi informacjami zostanie przesłany pocztą elektroniczną.

Głosowanie elektroniczne 6-9.11.2020 r.

Zgodnie z informacją przekazaną na październikowym posiedzeniu Senatu, JMR uprzejmie prosi o głosowanie elektroniczne w sprawie ustalenia składu Rady Uczelni na kadencję 2021-2024. Zaproponowane zmiany w składach komisji senackich wynikają z faktu zakończenia kadencji Rady Samorządu Doktorantów. Nowym Przewodniczącym Rady został Pan mgr inż. Marcin Białek z Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

Głosowanie będzie możliwe od dzisiaj do poniedziałku 9 listopada br. do godz. 13.00.

Informacje na temat działania Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickiej

Szanowni Państwo,

Członkowie Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich (SKdsANA),

Jestem przekonany, że współpraca w naszej Komisji będzie wzorowa, a praca owocna.

W załączniku przesyłam 2 pliki:

1. Planowane terminy posiedzeń naszej Komisji.

2. Skład SKdsANA, z uprzejmą prośbą o wpisanie numeru swojego telefonu komórkowego i odesłanie pliku na mój adres.

Senat - głosowanie elektroniczne 30.09.2020 - 1.10.2020

Głosowanie dot. wyrażenia zgody na prowadzenie posiedzeń i podejmowanie uchwał z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przez organy kolegialne PP.

Możliwość głosowania w dniach od 30 września do czwartku 1 października 2020 r. (godz. 14.00).

Link do głosowania, wraz z niezbędnymi informacjami zostanie przesłany pocztą elektroniczną.