Senat - głosowanie elektroniczne 18-22 grudnia 2020 r.

P.T. 
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

Prośba o głosowanie w następujących sprawach:

  1. Sprawy osobowe:

1) wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Mateusza Barczewskiego na stanowisko profesora uczelni
2) wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Dominika Beltera na stanowisko profesora uczelni
3) wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Dariusza Brzezińskiego na stanowisko profesora uczelni
4) wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Karola Buli na stanowisko profesora uczelni
5) wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Łukasza Chrzanowskiego na stanowisko profesora uczelni
6) wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Krzysztofa Fica na stanowisko profesora uczelni
7) wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Bartosza Firlika na stanowisko profesora uczelni
8) wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Bartosza Gapińskiego na stanowisko profesora uczelni
9) wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Wojciecha Giernackiego na stanowisko profesora uczelni
10) wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Filipa Górskiego na stanowisko profesora uczelni
11) wniosek o zatrudnienie dr hab. inż. Katarzyny Grzybowskiej na stanowisko profesora uczelni
12) wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Jarosława Kałużnego na stanowisko profesora uczelni
13) wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Leszka Kasprzyka na stanowisko profesora uczelni
14) wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Wojciecha Kotłowskiego na stanowisko profesora uczelni
15) wniosek o zatrudnienie dr hab. inż. Agnieszki Ławrynowicz na stanowisko profesora uczelni
16) wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Andrzeja Miklaszewskiego na stanowisko profesora uczelni
17) wniosek o zatrudnienie dr hab. inż. arch. Dominiki Pazder na stanowisko profesora uczelni
18) wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Pawła Popielarskiego na stanowisko profesora uczelni
19) wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Jacka Różańskiego na stanowisko profesora uczelni
20) wniosek o zatrudnienie dr. hab. Jarosława Ruczkowskiego na stanowisko profesora uczelni
21) wniosek o zatrudnienie dr. hab. Tomasza Runki na stanowisko profesora uczelni
22) wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Rafała Ślefarskiego na stanowisko profesora uczelni
23) wniosek o zatrudnienie dr hab. inż. Agnieszki Ślosarczyk na stanowisko profesora uczelni
24) wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Krzysztofa Talaśki na stanowisko profesora uczelni
25) wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Krzysztofa Walczaka na stanowisko profesora uczelni
26) wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Marka Waligórskiego na stanowisko profesora uczelni
27) wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Szymona Wilka na stanowisko profesora uczelni

2. Zmiana Uchwały Nr 230/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 10 czerwca 2020 r. (rekrutacja w roku akad. 2020/2021)

Rektor Politechniki Poznańskiej
prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski

ZAŁĄCZNIKI

Możliwość głosowania w dniach od 18 do 22 grudnia 2020 r. (godz. 1000).
Link do głosowania zostanie przesłany pocztą elektroniczną.