Senat - głosowanie elektroniczne 27.04.2022 r.

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

Prośba o głosowanie w następujących sprawach:

  1. Uchwalenie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na studia w roku akademickim 2023/2024
  2. Zmiana Uchwały w sprawie zasad przyjmowania na studia w PP laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego i laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w roku akademickim 2022/2023
  3. Uchwalenie zasad przyjmowania na studia w PP laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego i laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w roku akademickim 2026/2027
  4. Ustalenie programu studiów dla kierunku lotnictwo (stacjonarne, Io)
  5. Zmiana programu studiów dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa (stacjonarne, niestacjonarne, Io)
  6. Zmiana programu studiów dla kierunku inżynieria biomedyczna (stacjonarne, Io)
  7. Zmiana programu studiów dla kierunku logistyka (stacjonarne, niestacjonarne, Io)

      Załączniki do pkt. 4-7 dostępne w chmurze: https://chmura.put.poznan.pl/s/dVgZRiKHyitZyox

prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
Rektor Politechniki Poznańskiej

 

Protokół z obrad: 
środa, 27 Kwiecień, 2022