III posiedzenie Senatu Akademickiego - 16 grudnia 2020 r.

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

            Uprzejmie zapraszam na III, w kadencji 2020-2024, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się w formie online w środę 16 grudnia 2020 r. o godz. 1000 (na platformie ZOOM).

Porządek obrad:

 1. Sprawy osobowe:
  a) wniosek o zatrudnienie dr hab. inż. Katarzyny Rzeszut na stanowisko profesora uczelni 
  b) wniosek o zatrudnienie dr. inż. arch. Krzysztofa Borowskiego na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych.
 2. Wybór przewodniczącej Rady Politechniki Poznańskiej i ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady (ref. JMR)
 3. Uchwalenie Zasad Gospodarki Finansowej (ref. JMR).
 4. Ustalenie programu studiów dla kierunku architektura wnętrz (stacjonarne, II0) (ref. Dziekan WA).
 5. Ustalenie programu studiów dla kierunku inżynieria cyklu życia produktu / Product Lifecycle Engineering (stacjonarne, II0)  (ref. Dziekan WIM).
 6. Ustalenie programu studiów dla kierunku lotnictwo i kosmonautyka (stacjonarne, II0, profil praktyczny) (ref. Dziekan WLiT).
 7. Ustalenie programu studiów dla kierunku mechanika i budowa pojazdów (stacjonarne i niestacjonarne, II0)  (ref. Dziekan WILiT).
 8. Zmiana programu studiów dla kierunku informatyka (stacjonarne, IIo) (ref. Dziekan WIiT).
 9. Zmiana programu studiów dla kierunku lotnictwo i kosmonautyka (stacjonarne, II0, profil ogólnoakademicki) (ref. Dziekan WILiT).
 10. Zmiana programu studiów dla kierunku transport (stacjonarne i niestacjonarne, II0)  (ref. Dziekan WILiT).
 11. Informacja o funkcjonowaniu Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości (ref. Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia).
 12. Informacja o zasadach finansowania badań naukowych w roku 2021 (ref. R2).
 13. Sprawy bieżące.
 14. Interpelacje.

Rektor Politechniki Poznańskiej
prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski

Załączniki