Aktualności

Harmonogram posiedzeń Senatu

W załączeniu RAMOWY PROGRAM
posiedzeń Senatu Akademickiego PP w roku akad. 2016/2017


I posiedzenie Senatu Akademickiego - 28.09.2016 r.

P.T.

Członkowie Senatu Akademickiego

Politechniki Poznańskiej

 

            Uprzejmie zapraszam na I, w kadencji 2016-2020, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się w środę 28 września 2016 r. o godz. 10oo, w sali posiedzeń Senatu (pl. M. Skłodowskiej-Curie 5).

 Porządek obrad:

  1. Opinia Senatu PP w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Śląskiej prof. Tadeuszowi Burczyńskiemu (ref. prof. Tomasz Łodygowski)
  2. Wniosek Wydziału Architektury w sprawie zawieszenia kierunku studiów Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (ref. Dziekan WA)
  3. Propozycja ramowego programu posiedzeń Senatu (ref. JMR)
  4. Powołanie stałych Komisji Senackich (ref. JMR)
  5. Informacja o rekrutacji w 2016 roku (ref. R1, Dziekani)
  6. Sprawy bieżące
  7. Interpelacje

 

Rektor Politechniki Poznańskiej

prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski

 

ZAŁĄCZNIKI


Akty prawne

Materiały dotyczące szkolnictwa wyższego, finansowania nauki oraz wewnętrznych regulacji organizacyjno-prawnych (format.pdf)


 

Informacja dotycząca logowania do serwisu

Aby zalogować się w serwisie Senatu PP używamy krótkiego loginu czyli:

imie.nazwisko

oraz hasła z ekonta pracowniczego.

Prosimy za każdym razem sprawdzić czy wpisany login jest poprawny.

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym