Aktualności

Senat Politechniki Poznańskiej - galeria zdjęć

Senat Politechniki Poznańskiej - galeria zdjęć


II posiedzenie Senatu Akademickiego - 26.10.2016 r.

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

            Uprzejmie zapraszam na II, w kadencji 2016-2020, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się w środę 26 października 2016 r. o godz. 10oo, w sali posiedzeń Senatu (pl. M. Skłodowskiej-Curie 5). 

Porządek obrad:

1.   Sprawy osobowe:

  • wniosek o mianowanie prof. dr. hab. inż. Wociecha Szeląga na stanowisko profesora zwyczajnego (ref. Dziekan WE)
  • wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Grzegorza Danilewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat (ref. Dziekan WEiT) 
  • wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Mariusza Głąbowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat (ref. Dziekan WEiT)
  • wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Piotra Lijewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat (ref. Dziekan WMRiT)
  • wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Arkadiusza Stachowiaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat (ref. Dziekan WMRiT)

2. Wniosek o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej prof. George’owi Voyiadjisowi (ref. JMR)

3. Sprawa utworzenia II stopnia kształcenia na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna (ref. Dziekan WFT)

4. Powołanie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich (ref. JMR)

5. Powołanie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów (ref. JMR)

6. Powołanie Odwoławczej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów (ref. JMR)

7. Powołanie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów (ref. JMR)

8. Powołanie Odwoławczej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów (ref. JMR)

9.Powołanie Uczelnianej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich (ref. JMR)

10. Powołanie Odwoławczej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich (ref. JMR)

11. Wybór przedstawicieli do Rady Fundacji na rzecz Rozwoju PP, Rady Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych i do Rady Użytkowników Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (ref. JMR)

12. Ramowe programy prac stałych komisji senackich (ref. Przew. Komisji Senackich)

13. Sprawy bieżące

14. Interpelacje

 

Rektor Politechniki Poznańskiej
prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski

 

ZAŁĄCZNIKI


Terminy posiedzeń Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich

Informacja o terminach i miejscu posiedzeń Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich w r. ak. 2016-2017:


Harmonogram posiedzeń Senatu

W załączeniu RAMOWY PROGRAM
posiedzeń Senatu Akademickiego PP w roku akad. 2016/2017


Akty prawne

Materiały dotyczące szkolnictwa wyższego, finansowania nauki oraz wewnętrznych regulacji organizacyjno-prawnych (format.pdf)


 

Informacja dotycząca logowania do serwisu

Aby zalogować się w serwisie Senatu PP używamy krótkiego loginu czyli:

imie.nazwisko

oraz hasła z ekonta pracowniczego.

Prosimy za każdym razem sprawdzić czy wpisany login jest poprawny.

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym