Aktualności

V posiedzenie Senatu Akademickiego - 25 stycznia 2017 r.

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

      Uprzejmie zapraszam na V, w kadencji 2016-2020, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się w środę 25 stycznia 2017 r. o godz. 10oo, w sali posiedzeń Senatu (pl. M. Skłodowskiej-Curie 5).

 Porządek obrad:

  1. Wniosek o nadanie godności Zasłużony Profesor Politechniki Poznańskiej prof. dr. hab. Mirosławowi Drozdowskiemu (ref. JMR)
  2. Uchwalenie zmian w Regulaminie Gospodarki Finansowej (ref. JMR, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów)
  3. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego (ref. A1)
  4. Sprawy bieżące
  5. Interpelacje

Rektor Politechniki Poznańskiej
prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski


ZAŁĄCZNIKI


Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów - 18.01.2017 r.

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów poświęcone zmianom w RGF odbędzie się w dniu 18.01.2017 r. (środa) o godz. 10.00 w sali posiedzeń RW WTCh p. 007B budynek CD WTCh przy ul. Berdychowo 4.

Z poważaniem

Adam Voelkel


Spotkanie Senackiej Komisji ds. Ustaw, Statutu i Regulaminu - 31.11.2016 r.

Pierwsze spotkanie Senackiej Komisji ds. Ustaw, Statutu i Regulaminów planowane jest w dniu 23.11. br. (środa), o godzinie 9.00 w sali 212 (budynek WBMiZ).


Senat Politechniki Poznańskiej - galeria zdjęć

Senat Politechniki Poznańskiej - galeria zdjęć


Terminy posiedzeń Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich

Informacja o terminach i miejscu posiedzeń Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich w r. ak. 2016-2017:


Harmonogram posiedzeń Senatu

W załączeniu RAMOWY PROGRAM
posiedzeń Senatu Akademickiego PP w roku akad. 2016/2017


Akty prawne

Materiały dotyczące szkolnictwa wyższego, finansowania nauki oraz wewnętrznych regulacji organizacyjno-prawnych (format.pdf)


 

Informacja dotycząca logowania do serwisu

Aby zalogować się w serwisie Senatu PP używamy krótkiego loginu czyli:

imie.nazwisko

oraz hasła z ekonta pracowniczego.

Prosimy za każdym razem sprawdzić czy wpisany login jest poprawny.

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym