Aktualności

VIII posiedzenie Senatu Akademickiego - 24 kwietnia 2017 r.

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

             Uprzejmie zapraszam na VIII, w kadencji 2016-2020, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się wyjątkowo w poniedziałek 24 kwietnia 2017 r.
o godz. 14oo
, w sali posiedzeń Senatu (pl. M. Skłodowskiej-Curie 5).

Porządek obrad:

1.   Sprawy osobowe:

  • wniosek o mianowanie prof. dr. hab. inż. Tomasza Mroza na stanowisko profesora zwyczajnego (ref. JMR)
  • wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. arch. Piotra Marciniaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego (ref. Dziekan WA)

2. Opinia Senatu PP w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej prof. Andrzejowi Nowakowi (ref. prof. Tomasz Łodygowski)

3. Korekta planu rzeczowo-finansowego na rok 2016 (ref. A1)

4. Zatwierdzenie wysokości kosztów ogólnouczelnianych, kosztów centrów i jednostek wspomagających kształcenie oraz funduszy centralnych (ref. JMR, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów)

5. Zatwierdzenie efektów kształcenia dla kierunku studiów Informatyka prowadzonego na Wydziale Informatyki (ref. Dziekan WI)

6. Interpelacje

7. Sprawy bieżące

 

prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski
Rektor Politechniki Poznańskiej

 

ZAŁĄCZNIKI


Głosowanie elektroniczne

Członkowie Senatu Politechniki Poznańskiej

Szanowni Państwo,
działając zgodnie z "Zasadami działania organów kolegialnych Uczelni" (Załącznik Nr 5 do Statutu Politechniki Poznańskiej, pkt 25) Pan Rektor prosi o głosowanie elektroniczne do dnia 18 kwietnia br., do godziny 14.00 włącznie w dwóch sprawach, a mianowicie:

1)   po uzyskaniu pozytywnej opinii Senackiej Komisji ds. Kształcenia przedstawiam do akceptacji uchwałę w sprawie kierunku studiów Architektura wnętrz na Wydziale Architektury.

Załączniki:

2) JM Rektor Politechniki Warszawskiej zwrócił się do Senatu Politechniki Poznańskiej z prośbą o przygotowanie opinii i poparcie wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa tej Uczelni prof. Andrzejowi Nowakowi. Na recenzenta dorobku zaproponowano osobę prof. Tomasza Łodygowskiego.

W imieniu Rektora PP proszę o wyrażenie swoich opinii w głosowaniu elektronicznym, poprzez wysłanie maila ze swoją decyzją do Biura Rektora:

ad) 1:    ..........             (tak, lub nie,  lub wstrzymuję się)

ad) 2:    ..........             (tak, lub nie,  lub wstrzymuję się)

Jednocześnie informuję, że najbliższe posiedzenie Senatu, odbędzie się w poniedziałek, 24 kwietnia br. o godz. 14.00. Zaproszenie pozwolę sobie przesłać w przyszłym tygodniu.

Z poważaniem
Krystyna Długosz


Żałobne Posiedzenie Senatu i Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska - 11 kwietnia 2017 r.

Szanowni Państwo, ze smutkiem informuję, że 4 kwietnia br. zmarł

prof. dr hab. inż. Andrzej Ryżyński
Rektor Politechniki Poznańskiej w latach 1985-1990,
Zasłużony Profesor Politechniki Poznańskiej.

Zapraszam do udziału w Żałobnym Posiedzeniu Senatu i Rady Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska, które odbędzie się we wtorek 11 kwietnia br. o godz. 9.00
w Sali Posiedzeń Senatu na Wildzie.

Rektor Politechniki Poznańskiej
prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski


Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów - 18.01.2017 r.

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów poświęcone zmianom w RGF odbędzie się w dniu 18.01.2017 r. (środa) o godz. 10.00 w sali posiedzeń RW WTCh p. 007B budynek CD WTCh przy ul. Berdychowo 4.

Z poważaniem

Adam Voelkel


Spotkanie Senackiej Komisji ds. Ustaw, Statutu i Regulaminu - 31.11.2016 r.

Pierwsze spotkanie Senackiej Komisji ds. Ustaw, Statutu i Regulaminów planowane jest w dniu 23.11. br. (środa), o godzinie 9.00 w sali 212 (budynek WBMiZ).


Senat Politechniki Poznańskiej - galeria zdjęć

Senat Politechniki Poznańskiej - galeria zdjęć


Terminy posiedzeń Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich

Informacja o terminach i miejscu posiedzeń Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich w r. ak. 2016-2017:


Harmonogram posiedzeń Senatu

W załączeniu RAMOWY PROGRAM
posiedzeń Senatu Akademickiego PP w roku akad. 2016/2017


Akty prawne

Materiały dotyczące szkolnictwa wyższego, finansowania nauki oraz wewnętrznych regulacji organizacyjno-prawnych (format.pdf)


 

Informacja dotycząca logowania do serwisu

Aby zalogować się w serwisie Senatu PP używamy krótkiego loginu czyli:

imie.nazwisko

oraz hasła z ekonta pracowniczego.

Prosimy za każdym razem sprawdzić czy wpisany login jest poprawny.

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym