Aktualności

X posiedzenie Senatu Akademickiego - 5 lipca 2017 r.

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

         Uprzejmie zapraszam na X, w kadencji 2016-2020, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się w środę 5 lipca 2017 r. o godz. 10oo, w sali posiedzeń Senatu (pl. M. Skłodowskiej-Curie 5).

 Porządek obrad:

 1. Sprawy osobowe:

  • wniosek o mianowanie prof. dr hab. inż. Hanny Boguckiej na stanowisko profesora zwyczajnego (ref. Dziekan WEiT)
  • wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Olafa Ciszaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego (ref. JMR)
  • wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Michała Kulki na stanowisko profesora nadzwyczajnego (ref. Dziekan WBMiZ)
  • wniosek o zatrudnienie dr hab. inż. Ewy Magnuckiej-Blandzi na stanowisko profesora nadzwyczajnego (ref. Dziekan WE)
  • wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Grzegorza Milczarka na stanowisko profesora nadzwyczajnego (ref. Dziekan WTCh)
  • wniosek o zatrudnienie dr. hab. Tomasza Stręka na stanowisko profesora nadzwyczajnego (ref. Dziekan WBMiZ)
  • wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Marka Szostaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego (ref. Dziekan WBMiZ)

2. Zmiana wzoru uczelnianego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku angielskim (ref. R1)
3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Uczelni w roku akad. 2016/2017 (ref. JMR)
4. Informacja nt. realizacji uchwał Senatu (ref. JMR)
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Senackich (ref. Przewodniczący Komisji)
6. Informacja o działalności Biblioteki (ref. Dyrektor Biblioteki)
7. Informacja o pracy Samorządu Doktorantów (ref. Przewodnicząca Samorządu Doktorantów)
8. Sprawy bieżące
9. Interpelacje

 

prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski
Rektor Politechniki Poznańskiej

 

ZAŁĄCZNIKI


Senat Politechniki Poznańskiej - galeria zdjęć

Senat Politechniki Poznańskiej - galeria zdjęć


Terminy posiedzeń Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich

Informacja o terminach i miejscu posiedzeń Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich w r. ak. 2016-2017:


Harmonogram posiedzeń Senatu

W załączeniu RAMOWY PROGRAM
posiedzeń Senatu Akademickiego PP w roku akad. 2016/2017


Akty prawne

Materiały dotyczące szkolnictwa wyższego, finansowania nauki oraz wewnętrznych regulacji organizacyjno-prawnych (format.pdf)


 

Informacja dotycząca logowania do serwisu

Aby zalogować się w serwisie Senatu PP używamy krótkiego loginu czyli:

imie.nazwisko

oraz hasła z ekonta pracowniczego.

Prosimy za każdym razem sprawdzić czy wpisany login jest poprawny.

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym