Aktualności

IX posiedzenie Senatu Akademickiego - 31 maja 2017 r.

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

        Uprzejmie zapraszam na IX, w kadencji 2016-2020, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się w środę 31 maja 2017 r. wyjątkowo na Kampusie Warta:

  • pierwsza część – o godz. 10.00 w sali nr 123 Budynku Biblioteki (ul. Piotrowo 2);
  • druga część – o godz. 11.00 w Auli Centrum Wykładowego (ul. Piotrowo 2).

 P o r z ą d e k  o b r a d :

 Pierwsza część:

 1. Sprawy osobowe:

  • wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Pawła Twardowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego (ref. Dziekan WBMiZ)

2. Wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej Dipl.-Ing. Jensowi Ocksenowi (ref. Dziekan WBMiZ)

3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności naukowo-badawczej w PP w roku 2016 oraz ocena efektywności badań naukowych (ref. R2, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki)

4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016 (ref. A1, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów)

5. Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2017 (ref. A1, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów)

6. Wniosek o zmianę struktury organizacyjnej Wydziału Informatyki (ref. Dziekan WI)

7. Wniosek o zmianę nazwy Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej (ref. Dziekan WE)

8. Sprawy bieżące

9. Interpelacje

 

Druga część:

1. Wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych

 

prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski
Rektor Politechniki Poznańskiej

 

ZAŁĄCZNIKI


Głosowanie elektroniczne

Członkowie Senatu Politechniki Poznańskiej

Szanowni Państwo,
działając zgodnie z "Zasadami działania organów kolegialnych Uczelni" (Załącznik Nr 5 do Statutu Politechniki Poznańskiej, pkt 25) Pan Rektor prosi o głosowanie elektroniczne do dnia 18 kwietnia br., do godziny 14.00 włącznie w dwóch sprawach, a mianowicie:

1)   po uzyskaniu pozytywnej opinii Senackiej Komisji ds. Kształcenia przedstawiam do akceptacji uchwałę w sprawie kierunku studiów Architektura wnętrz na Wydziale Architektury.

Załączniki:

2) JM Rektor Politechniki Warszawskiej zwrócił się do Senatu Politechniki Poznańskiej z prośbą o przygotowanie opinii i poparcie wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa tej Uczelni prof. Andrzejowi Nowakowi. Na recenzenta dorobku zaproponowano osobę prof. Tomasza Łodygowskiego.

W imieniu Rektora PP proszę o wyrażenie swoich opinii w głosowaniu elektronicznym, poprzez wysłanie maila ze swoją decyzją do Biura Rektora:

ad) 1:    ..........             (tak, lub nie,  lub wstrzymuję się)

ad) 2:    ..........             (tak, lub nie,  lub wstrzymuję się)

Jednocześnie informuję, że najbliższe posiedzenie Senatu, odbędzie się w poniedziałek, 24 kwietnia br. o godz. 14.00. Zaproszenie pozwolę sobie przesłać w przyszłym tygodniu.

Z poważaniem
Krystyna Długosz


Żałobne Posiedzenie Senatu i Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska - 11 kwietnia 2017 r.

Szanowni Państwo, ze smutkiem informuję, że 4 kwietnia br. zmarł

prof. dr hab. inż. Andrzej Ryżyński
Rektor Politechniki Poznańskiej w latach 1985-1990,
Zasłużony Profesor Politechniki Poznańskiej.

Zapraszam do udziału w Żałobnym Posiedzeniu Senatu i Rady Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska, które odbędzie się we wtorek 11 kwietnia br. o godz. 9.00
w Sali Posiedzeń Senatu na Wildzie.

Rektor Politechniki Poznańskiej
prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski


Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów - 18.01.2017 r.

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów poświęcone zmianom w RGF odbędzie się w dniu 18.01.2017 r. (środa) o godz. 10.00 w sali posiedzeń RW WTCh p. 007B budynek CD WTCh przy ul. Berdychowo 4.

Z poważaniem

Adam Voelkel


Spotkanie Senackiej Komisji ds. Ustaw, Statutu i Regulaminu - 31.11.2016 r.

Pierwsze spotkanie Senackiej Komisji ds. Ustaw, Statutu i Regulaminów planowane jest w dniu 23.11. br. (środa), o godzinie 9.00 w sali 212 (budynek WBMiZ).


Senat Politechniki Poznańskiej - galeria zdjęć

Senat Politechniki Poznańskiej - galeria zdjęć


Terminy posiedzeń Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich

Informacja o terminach i miejscu posiedzeń Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich w r. ak. 2016-2017:


Harmonogram posiedzeń Senatu

W załączeniu RAMOWY PROGRAM
posiedzeń Senatu Akademickiego PP w roku akad. 2016/2017


Akty prawne

Materiały dotyczące szkolnictwa wyższego, finansowania nauki oraz wewnętrznych regulacji organizacyjno-prawnych (format.pdf)


 

Informacja dotycząca logowania do serwisu

Aby zalogować się w serwisie Senatu PP używamy krótkiego loginu czyli:

imie.nazwisko

oraz hasła z ekonta pracowniczego.

Prosimy za każdym razem sprawdzić czy wpisany login jest poprawny.

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym