Aktualności

III posiedzenie Senatu Akademickiego - 30 listopada 2016 r.

P.T.
Członkowie Senatu Akademickiego
Politechniki Poznańskiej

      Uprzejmie zapraszam na III, w kadencji 2016-2020, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się w środę 30 listopada 2016 r. o godz. 10oo, w sali posiedzeń Senatu (pl. M. Skłodowskiej-Curie 5).

Porządek obrad:

1. Sprawy osobowe:

  • wniosek o mianowanie prof. dr. hab. inż. Józefa Frąsia na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony (ref. Dziekan WIZ)
  • wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Macieja Zakrzewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat (ref. Dziekan WI)

2. Uchwalenie Statutu PP (ref. JMR)

3. Uchwalenie zasad zatrudniania pracowników (ref. JMR)

4. Sprawa utworzenia II stopnia kształcenia na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna (ref. Dziekan WFT)

5. Sprawa utworzenia kierunku studiów Architektura wnętrz (ref. Dziekan WA)

6. Sprawa przesunięcia terminu wprowadzenia zmian w Regulaminie Gospodarki Finansowej (ref. JMR)

7. Sprawy bieżące

8. Interpelacje

 

Rektor Politechniki Poznańskiej

prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski

 

ZAŁĄCZNIKI


Spotkanie Senackiej Komisji ds. Ustaw, Statutu i Regulaminu - 31.11.2016 r.

Pierwsze spotkanie Senackiej Komisji ds. Ustaw, Statutu i Regulaminów planowane jest w dniu 23.11. br. (środa), o godzinie 9.00 w sali 212 (budynek WBMiZ).


Senat Politechniki Poznańskiej - galeria zdjęć

Senat Politechniki Poznańskiej - galeria zdjęć


Terminy posiedzeń Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich

Informacja o terminach i miejscu posiedzeń Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich w r. ak. 2016-2017:


Harmonogram posiedzeń Senatu

W załączeniu RAMOWY PROGRAM
posiedzeń Senatu Akademickiego PP w roku akad. 2016/2017


Akty prawne

Materiały dotyczące szkolnictwa wyższego, finansowania nauki oraz wewnętrznych regulacji organizacyjno-prawnych (format.pdf)


 

Informacja dotycząca logowania do serwisu

Aby zalogować się w serwisie Senatu PP używamy krótkiego loginu czyli:

imie.nazwisko

oraz hasła z ekonta pracowniczego.

Prosimy za każdym razem sprawdzić czy wpisany login jest poprawny.

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym