Aktualności

Realizacja "Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji w latach 2014-2019"

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zachęca Państwa do poszerzenia i aktualizacji wiedzy w zakresie prawodawstwa oraz postępowania w różnych sytuacjach w celu przeciwdziałania korupcji – we wszystkich obszarach działania społeczności akademickiej.
W załączeniu list podpisany przez Podsekretarz Stanu dr hab. Teresę Czerwińską.


Spotkanie Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów - 27.06.2016 r.

Uprzejmie informujemy, że spotkanie SKBiF poświęcone zaopiniowaniu sprawozdania finansowego PP za rok 2015 (przy okazji korekta planu na rok 2015) oraz planu rzeczowo-finansowego na rok 2016 odbędzie się w poniedziałek 27.06. o godz. 12.00 w sali 007B budynku CD WTCh.


XLI posiedzenie Senatu Akademickiego - 29.06.2016 r.

P.T.

Członkowie Senatu Akademickiego

Politechniki Poznańskiej

 

        Uprzejmie zapraszam na XLI, w kadencji 2012-2016, posiedzenie Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, które odbędzie się w środę 29 czerwca 2016 r. o godz. 10oo, w sali posiedzeń Senatu (pl. M. Skłodowskiej-Curie 5).

Porządek obrad:

1. Sprawy osobowe:

  • wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Wojciecha Sumelki na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat (ref. Dziekan WBiIŚ)
  • wniosek o zatrudnienie dr. hab. Eryka Wolarza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat (ref. Dziekan WFT)
  • wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Roberta Wrembla na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat (ref. Dziekan WI)

2. Zaopiniowanie kandydatury mgr Małgorzaty Furgał na stanowisko dyrektora Biblioteki (ref. JMR)

3. Korekta planu rzeczowo-finansowego na rok 2015 (ref. A1, Przew. Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów)

4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015 (ref. A1, Przew. Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów)

5. Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2016 (ref. A1, Przew. Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów)

6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Uczelni w roku akad. 2015/2016 (ref. JMR)

7. Informacja nt. realizacji uchwał Senatu (ref. JMR)

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Senackich (ref. Przewodniczący Komisji)

9. Informacja o działalności Biblioteki (ref. Dyrektor Biblioteki)

10. Informacja o pracy Samorządu Doktorantów (ref. Przewodniczący Samorządu Doktorantów)

11. Informacja o pracy Samorządu Studenckiego (ref. Przewodnicząca Samorządu Studentów)

12. Sprawy bieżące

13. Interpelacje

Rektor Politechniki Poznańskiej

prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski

 

ZAŁĄCZNIKI


Zalecenia Rady NCN

W załączeniu Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki z dnia 13 kwietnia 2016 r. dot. badań z udziałem ludzi.


Interpelacja Senacka

W załączeniu tekst Interpelacji złożonej na posiedzeniu Senatu Akademickiego w dniu 25 listopada 2015 r. oraz odpowiedź na interpelację przedstawiona na posiedzeniu Senatu Akademickiego w dniu 20 stycznia 2016 r.


Senat Akademicki PP - FOTO do pobrania

Zdjęcia wykonane na pierwszym posiedzeniu Senatu Politechniki Poznańskiej nowej kadencji 26 września 2012 r.


Akty prawne

Materiały dotyczące szkolnictwa wyższego, finansowania nauki oraz wewnętrznych regulacji organizacyjno-prawnych (format.pdf)


 

Informacja dotycząca logowania do serwisu

Aby zalogować się w serwisie Senatu PP używamy krótkiego loginu czyli:

imie.nazwisko

oraz hasła z ekonta pracowniczego.

Prosimy za każdym razem sprawdzić czy wpisany login jest poprawny.

Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym